فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هايش با فشار رواني عيني و غير عيني دانشجويان شيلات درآزمون خونگيري از ماهي کاراس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هايش با فشار رواني عيني و غير عيني دانشجويان شيلات درآزمون خونگيري از ماهي کاراس دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هايش با فشار رواني عيني و غير عيني دانشجويان شيلات درآزمون خونگيري از ماهي کاراس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هايش با فشار رواني عيني و غير عيني دانشجويان شيلات درآزمون خونگيري از ماهي کاراس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هايش با فشار رواني عيني و غير عيني دانشجويان شيلات درآزمون خونگيري از ماهي کاراس :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سهراب یعقوبی نمین – دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده انسانی، دانشگاه عدالت تهران؛
حسن احدی – استاد تمام، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده انسانی، دانشگاه عدالت تهران؛
فرهاد جمهری – استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش؛

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه هایش با فشار روانی عینی و غیر عینی دانشجویان شیلات در آزمون خون گیری از ماهی کاراس انجام پذیرفت. برای این منظور 22 دانشجوی رشته شیلات برای شرکت در این آزمون انتخاب شدند و هوش هیجانی با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامهTEIQue-SF فشار روانی غیر عینی قبل از خون گیری، در طول خون گیری و بعد ازعمل خون گیری از ماهی کاراس با استفاده از پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگرSTAI و فشار روانی عینی با استفاده از بررسی ضربان قلب HR سنجیده شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار 22 SPSS ver. در سطح معناداری0/05 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن بین مقیاسهای استرس، بین میانگینHRباحداکثرHR r=0/89 بین میانگین HR و جامعه پذیری r=0/53 بین استرس در طول عمل خونگیری از ماهی STAI با نمرات خرده مقیاس های رفاه پذیری r=058 و تهییج پذیری r=0/49 بین هوش هیجانی با تفاضل استرس در طول و بعد از عمل خونگیری از ماهی 2 SVI و r=0/60 و بین هوش هیجانی با STAI درطول عمل خونگیری ازماهی R=0/61 رابطه مثبت معنی دارمشاهده شد P<0.05 یافته های تحقیق حاضر نشان داد، دانشجویان با هوش هیجانی بالاتر، استرس بیشتری را در طول عمل خونگیری از ماهی کاراس، تجربه کردند و در مقایسه با دانشجویان با هوش هیجانی پایین تر، زودتر بهبود یافتند. بنابراین مدیریت استرس در حرفه های مختلف می تواند بر موفقیت فرد در آن شغل موثر باشد

توضیحات بیشتر