فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش معنوي ونوع سبک اسنادي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان آمل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش معنوي ونوع سبک اسنادي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان آمل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش معنوي ونوع سبک اسنادي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان آمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش معنوي ونوع سبک اسنادي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش معنوي ونوع سبک اسنادي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان آمل :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
زینب ذاکرزاده – کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت دانشگاه آزاد کرج
هومان امیری ابراهیم محمدی – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگان

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی ونوع سبک اسناد ی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان آمل است. روش این – پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه این پژوهش، 61 نفراز دانش آموزان دبیرستان های شهر آمل در سال 5333 5331 بودند که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند برای ارزیابی میزان هوش معنوی از پرسش نامه هوش معنوی جامعآمرام ودایر (ISIS) وبرای ارزیابی نوع سبک اسنادی از پرسش نامه سبک اسناد (ASQ) سلیگمن و همکاران استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سبک اسناد مثبت با هوش معنوی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد r=1331 >1/15، P همچنین بین سبک اسناد منفی با میزان افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد r=1315) > 1311، P ( و بین سبک اسناد منفی باهوش معنوی رابطه منفی و معناداری وجود دارد r=-1313) >1/15، P (و همچنین بین سبک اسناد منفی با سبک اسناد مثبت رابطه منفی و معناداری وجود دارد r=->1/15، 13153 P .)ازاین پژوهش می توان در مراکز مشاوره ودرمانی استفاده نمود

توضیحات بیشتر