فایل ورد مقاله انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مهرداد قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر مهردادی – استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سیدسعید راثی نظامی – استادیارگروه عمران محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
پساب صنایع لبنی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل آلودگی آب نام برده میشود.همچنین این پسابها قابلیت تجزیه بیولوژیکی بالایی دارند ، از این رو روشهای تصفیه بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب این صنایع کاراتر و مقرون به صرفهتر به نظر میرسد. انتخاب فرایند تصفیه مناسب یکی از مسائل مهم مطرح در رابطه با تصفیه فاضلاب هر صنعتی، به ویژه صنایع لبنی میباشد. لذا با توجه به اهمیت کلیدی موضوع، در این مطالعه فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به منظور شناسایی و انتخاب فرایند مناسب تصفیه برای صنایع لبنی به کار گرفته شد. بدین منظور از 1 معیار اصلی شامل اقتصادی، مدیریتی، فنی و زیستمحیطی و بهداشتی به همراه 53 زیر معیار استفاده شد. در این تحقیق، ابتدا معیارها و زیرمعیارهای موثر در انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، توسط گروه خبرگان و به وسیله پرسشنامه تعیین شدند. سپس معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی وزن دهی شدند. در مرحله بعد پس از محاسبه وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها، فرایندهای تصفیه به صورت دو به دو نسبت به هر معیار مقایسه و وزن دهی میشدند. سپس نتایج با استفاده از نرمافزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته و بهترین گزینه انتخاب گردید. در این مطالعه، فرایند تصفیه لاگون هوادهی به عنوان گزینه مناسب در بین فرایندهای هوازی مشخص شد و فرایند UASB نیز مناسبترین گزینه در بین گزینههای بیهوازی تعیین گردید. در بین معیارها نیز معیار اقتصادی با وزن 27110 به عنوان موثرترین معیار در انتخاب فرایند تصفیه تعیین شد و معیارهای فنی، مدیریتی و زیستمحیطی به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.

توضیحات بیشتر