فایل ورد مقاله توليد بيوکامپوزيت کربوکسي (متيل سلولز)/ نانو نقره و بررسي ويژگي فيزيکي، مکانيکي و ضد ميکروبي آن

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله توليد بيوکامپوزيت کربوکسي (متيل سلولز)/ نانو نقره و بررسي ويژگي فيزيکي، مکانيکي و ضد ميکروبي آن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله توليد بيوکامپوزيت کربوکسي (متيل سلولز)/ نانو نقره و بررسي ويژگي فيزيکي، مکانيکي و ضد ميکروبي آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله توليد بيوکامپوزيت کربوکسي (متيل سلولز)/ نانو نقره و بررسي ويژگي فيزيکي، مکانيکي و ضد ميکروبي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله توليد بيوکامپوزيت کربوکسي (متيل سلولز)/ نانو نقره و بررسي ويژگي فيزيکي، مکانيکي و ضد ميکروبي آن :


محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مهدی یار شهبازی – دانشجوی دوره دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، یا مرتبه علمی
فریماه سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در حال حاضر یکی از موثرترین شیوه ها جهت بهبود خصوصیت ممانعت کنندگی در برابر گازها و افزایش ویژگی مکانیکی مواد بسته بندی چه از نوع طبیعی و چه سنتزی، ساخت نانوکامپوزیت هاست. در این پروژه دو مرحله ای با افزودن نانو نقره کلوییدی در غلظت های مختلف (750ppm و 250، 500) به کامپوزیت بیوپلیمری (بر پایه کربوکسی متیل سلولز) بسته بندی های نانوکامپوزیتی ضدمیکروبی و مقاوم به تنش مکانیکی تولید گردید. در مرحله دوم، نانو کامپوزیت پلیمری با هدف بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی (با باکتری های مختلف گرم مثبت و منفی) با روش قالب ریزی محلول سنتز شد. با افزودن نانو نقره به فیلم بیوپلیمری، حلالیت در آب و قدرت تورم فیلم ها افزایش یافت که با افزایش غلظت نانونقره، این روند مشهودتر بود. مدول الاستیک و قدرت کششی فیلم ها با افزایش غلظت نانو نقره افزایش یافت که این افزایش تنها در غلظت 750ppm معنادار بود. ولی میزان ازدیاد طول در نقطه پارگی کم شد. با اندازه گیری قدرت نفوذ بخار آب با استفاده از آزمون گراویمتری، بیشترین کاهش در برابر نفوذ بخار آب در غلظت حداکثر نانونقره (مورد مطالعه در این پژوهش) به دست آمد. با اندازه گیری قطر هاله ایجاد شده در آزمون نفوذ دیسکی که بر روی سه باکتری مختلف (سالمونلا، اشرشیاکلی و باسیلوس سرئوس) انجام شد، تنها تاثیر نانونقره کلوئیدی روی باکتری های گرم منفی مشهود بود. با افزایش غلظت نانو نقره قطر هاله کم شد و بیشترین تاثیر بازدارندگی رشد در غلظت 750ppm مشاهده شد. نتایج این پژوهش، پتانسیل بالای میکروب کشی نانونقره الحاق شده به کامپوزیت پلیمری را نشان داد که می تواند باعث افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی با جلوگیری از رشد باکتری های گرم منفی (مناسب برای محصولات پروتئینی) شود. همچنین نانونقزه کلوییدی با تغییر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی ماتریس پلیمری با جلوگیری از خروج رطوبت و ورود اکسیژن (مناسب برای محصولات نانوایی) تاثیر بسزایی در ماندگاری محصول دارد.

توضیحات بیشتر