فایل ورد مقاله انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميکروترمورها براي ساختمانهاي اسکلت فولادي در شهر کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميکروترمورها براي ساختمانهاي اسکلت فولادي در شهر کرمانشاه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميکروترمورها براي ساختمانهاي اسکلت فولادي در شهر کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميکروترمورها براي ساختمانهاي اسکلت فولادي در شهر کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميکروترمورها براي ساختمانهاي اسکلت فولادي در شهر کرمانشاه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سحر صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
مهنوش بیگلری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
ایمان عشایری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:
در زلزلههای گذشته، علاوه بر ساختمانهای قدیمی، شاهد خرابی ساختمانهای نوسازی هستیم که بر اساس آییننامه ساخته شدهاند. مقایسه الزامات آییننامه با روشهای اجرا، عدم همخوانی این دو و نیز ضعف اجرایی ساختمانها را بیان میکند. بنابراین مقاومسازی آنها به منظور برطرف کردن ضعفهای موجود، الزامی است. تحلیل آسیبپذیری لرزهای، نخستین گام برای مقاومسازی ساختمانهاست که به دو صورت کیفی و کمی قابل انجام است. از جمله روشهای ارزیابی کیفی، روش شاخص آسیبپذیریRISK-UE میباشد، که حاصل مطالعات گسترده در اروپاست همانطور که میدانیم در این روش برای هر تیپ از ساختمانها، شاخصی در نظرگرفته میشود، بنابراین به منظور استفاده از این شاخصها برای ساختمانهای شهر کرمانشاه بایستی آنها را اصلاح نماییم. در این مقاله، با انتخاب ساختمانهای اسکلت فولادی و اندازهگیری ارتعاشات ناشی از میکروترمورها و همچنین استفاده از روش کمی ناکامورا، شاخص آسیبپذیریVI مناسب برای آنها بدستآمده و در نهایت با مقدار پیشنهادی RISK-UE مقایسه میشود. این درحالی است که مقادیر بدست آمده حاصل از مطالعه از مقادیر پیشنهادی پروژهRISK-UEبیشتر میباشند.

توضیحات بیشتر