فایل ورد مقاله انتخاب بهترين پارامترهاي شبکه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله انتخاب بهترين پارامترهاي شبکه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله انتخاب بهترين پارامترهاي شبکه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله انتخاب بهترين پارامترهاي شبکه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله انتخاب بهترين پارامترهاي شبکه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
حامد مازندرانی زاده – استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
پیمان دانش کارآراسته – استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
معصومه سادات هاشمی طامه – دانشجوی دوره دکتری دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:
بارندگی یکی از اجزای اصلی چرخهی هیدرولوژی است. اندازهگیری نقطهای بارندگی، عدم پراکنش مناسب ایستگاههای هواشناسی و همچنین عدم دسترسی به برخی مناطق برای اندازهگیری باعث پیدایش روشهایی برای برآورد دادههای معتبر در مناطق فاقد آمار شده است. شبکه عصبی مصنوعی در چند دهه اخیر و در مطالعات صورت گرفته برای مدلسازی سیستم پیچیده و غیرخطی قابلیت بسیار بالایی از خود نشان داده است. برای این منظور پژوهشی در استان قزوین در 36 ایستگاه هواشناسی در 6 سال آماری انجام شد. سپس با استفاده از مقادیر بارندگی بهعنوان خروجی هدف، شبکه های مختلفی با ساختارهای متفاوت تعریف و آموزش داده شد. 20 % دادهها بهطور تصادفی برای ارزیابی شبکه ها استفاده شد. درنهایت دادههای پیشبینی شده توسط شبکه های مختلف با شاخص آماری میانگین انحراف خطاMBEمجموع مربعات خطاSSE و ضریب همبستگیR2 مقایسه شد

توضیحات بیشتر