فایل ورد مقاله بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
ایران شاهرخی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت در سال تحصیلی 1921-29 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونان، و دبیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان جیرفت بوده است. به علت محدود بودن جامعه آماری مدیران، 101 نفر تمام شماری شده و 922 نفر از دبیران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به نسبت مساوی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه مهارت های مدیران کردستانی روش و پرسش نامه استاندارد سلامت سازمانی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، کای اسکوئر، تی مستقل، رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مهارت های مدیران و سلامت سازمانی مدارس رابطه وجود داشت. بین مهارت انسانی مدیران و سطح نهادی سلامت سازمانی رابطه وجود داشت. بین مهارت ادراکی مدیران و سطح اداری سلامت سازمانی رابطه وجود داشت. بینمدارس دخترانه و پسرانه به لحاظ سلامت سازمانی تفاوت وجود داشت و سلامت سازمانی مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط مهارت ادراکی مدیران توانست سلامت سازمانی مدارس را تبیین کند.

توضیحات بیشتر