فایل ورد مقاله بررسي رابطه مديريت داوش و سرمايه اجتماعي در صداوسيماي خراسان شمالي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه مديريت داوش و سرمايه اجتماعي در صداوسيماي خراسان شمالي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه مديريت داوش و سرمايه اجتماعي در صداوسيماي خراسان شمالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه مديريت داوش و سرمايه اجتماعي در صداوسيماي خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه مديريت داوش و سرمايه اجتماعي در صداوسيماي خراسان شمالي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
طاهره ایوبی – کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:
دانش به عنوان منبعی بی همتا و عامل خلق مزیت رقابتی نقش مهمی برای سازمانهای عصراقتصاددانش بنیان ایفا می کند ازطرفی نقش ارتباطات و تعاملات مبتنی براعتمادوهنجارها میان افراد درخلق گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید است دراین پژوهش تلاش شده است تا چگونگی ارتباط سرمایه اجتماعی و نیز ابعاد آن شامل بعدساختاری بعدشناختی و بعدرابطه ای با توسعه مدیریت دانش درصداوسیمای خراسان شمالی بررسی شود تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گرداوری داده ها یک ت حقیق توصیفی پیمایشی و ازنوع همبستگی می باشد جامعه اماری پژوهش را 120نفر کارکنان صداوسیمای خراسان شمالی تشکیل میدهند نتایج ازمون میانگین بیانگر این است که درصداوسیمای خراسانشمالی مدیریت دانش 2/73 دروضعیت نامناسب و سرمایه اجتماعی 3/02 دروضعیت متوسط قرارداد همسو با فرضیات پژوهش ضرایب همبستگی نشان میدهند بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد و برازش مدل رگرسیونی حاکی ازاین است که 82درصد تغییرات مدیریت دانش به سرمایه اجتماعی مربوط میشود همچنین 55درصد تغییرات مدیریت دانش به بعدساختاری 65درصد تغییرات مدیریت دانش به بعدشناختی و 77درصد تغییرات مدیریت دانش به بعدرابطه ای سرمایه اجتماعی مربوط میشود

توضیحات بیشتر