فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه برخي خواص مکانيکي دو رقم پرتقال توليد منطقه شمال کشور تحت فشار استاتيکي بار محوري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه برخي خواص مکانيکي دو رقم پرتقال توليد منطقه شمال کشور تحت فشار استاتيکي بار محوري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه برخي خواص مکانيکي دو رقم پرتقال توليد منطقه شمال کشور تحت فشار استاتيکي بار محوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه برخي خواص مکانيکي دو رقم پرتقال توليد منطقه شمال کشور تحت فشار استاتيکي بار محوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تعيين و مقايسه برخي خواص مکانيکي دو رقم پرتقال توليد منطقه شمال کشور تحت فشار استاتيکي بار محوري :


محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
علی اکبر دادور – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا – استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
برای بسته بندی مناسب پرتقال در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت، تعیین زمان و نحوه برداشت مکانیکی و بسته بندی میوه ارتباط مستقیم با تعیین خواص مکانیکی این محصول باغی دارد. در این تحقیق دو رقم پرتقال منطقه شمال کشور با نامهای تامپسون ناول و مورو پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل شدند و یک سری آزمایش برای تعیینخواص مکانیکی آنها انجام شد. برای تعیین و مقایسه مشخصات مکانیکی هر دو رقم پرتقال شامل نیرو و تغییرشکل نفوذ از طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار استفاده شد. میانگین مقادیر مشخصه های مکانیکی انداز ه های کوچک، متوسط و بزرگ پرتقالهای تامپسون ناول و مورو در جهت طولی به ترتیب برابر بود با : نیروی نفوذ ، 68/31، 67/06، 78/25، 75/49، 86/13، 81/92 نیوتن، تغییرشکل نفوذ،13/11، 12/30، 13/48 و 11/56، 11/76، 13/67 میلیمتر. دو رقم در خاصیت مکانیکی نیروی نفوذ با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند بطوریکه تحمل پرتقالهای رقم مورو در مقابل بارهای نفوذی خارجی نسبت به پرتقالهای رقم تامسون ناول بیشتر بودند در حالیکه دو رقم در تغییرشکل نفوذ اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.

توضیحات بیشتر