فایل ورد مقاله بررسي تأثير اتصال RBS بر جابجايي طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تأثير اتصال RBS بر جابجايي طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تأثير اتصال RBS بر جابجايي طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تأثير اتصال RBS بر جابجايي طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تأثير اتصال RBS بر جابجايي طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند با سيستم سازه اي قاب محيطي :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد کوچکی خمیران – کارشناس ارشد عمران سازه
مصطفی قربانی – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:
یکی از انواع سیستم های سازه ای ساختمان های بلند، سیستم قاب محیطی است این سیستم که شکل تکامل یافت سازه های قابی معمولی اس ، در قاب های پیرامونی، از تیرهای عمیق، با عمق 06 تا 136 سانتیمتر و ستون های خارجی، با فاصل مرکز به مرکز 2 تا 3 متر، تشکیل یافت است که وظیفه تحمل کل نیروی جانبی وارد بر ساختمان بر عهده همین قاب های پیرامونی عمود بر هم است که تشکیل یک محیط بسته را می دهند نیروهای جانبی و بخصوص نیروی زلزل سبب ایجاد جابجایی در طبقات مختلف سازه میشود طبیعی است هرچه ارتفاع سازه افزایش یابد جابجایی بیشتر می شود، بطوریکه درطبقات فوقانی ساختمان های بلند این جابجایی ها، ویژه و قابل توجه خواهد بودشکل پذیری ای ک حضور اتصال تیر با مقطع کاهش یافته ) RBS ( در تیرهای عمیق پیرامونی قاب محیطی دارد موجب افزایش جابجایی طبقات فوقانی میگرددکه بررسی میزان تأثیر اتصال مذکور در این افزایش جابجایی را دراین تحقیق موردمطالعه قرارداده ایم لذا دراین تحقیق سه ساختمان بلند در ترازهای ارتفاعی20و35و30طبقه با استفاده ازنرم افزارSAP2000 مدلسازی و طراحی شده و سپس یک قاب ازهرساختمان با نرم افزارPERFORM-3D دردوسیستم باوبدون اتصال rbs مدل گردیده است مدلهابا شتاب نگاشت زلزله های بم کوبه و منجیل تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته اند نتایج حاصل ازمقایسه بین یستم های باوبدون اتصال RBS نشان میدهد که درمدلهای دارای اتصال مذکور افزایش جابجایی چشمگیری نداشته و سختی بالای سیستم مانع ازافزایش نگران کننده جابجایی طبقات فوقانی شده است

توضیحات بیشتر