فایل ورد مقاله لزوم ارزيابي عملکرد شرکت هاي خصوصي کوچک توسط کارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شرکت ايمن صنعت آرين پيشروپارسين

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله لزوم ارزيابي عملکرد شرکت هاي خصوصي کوچک توسط کارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شرکت ايمن صنعت آرين پيشروپارسين دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله لزوم ارزيابي عملکرد شرکت هاي خصوصي کوچک توسط کارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شرکت ايمن صنعت آرين پيشروپارسين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله لزوم ارزيابي عملکرد شرکت هاي خصوصي کوچک توسط کارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شرکت ايمن صنعت آرين پيشروپارسين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله لزوم ارزيابي عملکرد شرکت هاي خصوصي کوچک توسط کارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شرکت ايمن صنعت آرين پيشروپارسين :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
احسان احدمطلقی – استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور
سوسن برادران دیلمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم وبهره وری دانشگاه پیام نورمرکز تهران شمال

چکیده:
هدف از این پژوهش سنجش نیازمندی به ارزیابی عملکرد در سازمان های کوچک خصوصی و بررسی میزان نیاز به این سنجش است .کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد است و بیان واضحی از استراتژی است که به روش ساده و مخصوص شاخص های مالی و غیر مالی را نشان می دهد. لذا ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن نیز یکی از مباحث مهم در صنایع به شمار می آید که در این مقاله سعی شده به این مهم بخصوص در سازمان های کوچک خصوصی پرداخته شود.جامعه آماری این پژوهش شرکت های کوچک خصوصی شهر تبریز است که شرکت تولیدی تابلو فرمان آسانسور ایمن صنعت آرین پیشرو پارسین به عنوان نمونه انتخاب شده و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند که پرسشنامه بین تمام مدیران این شرکت که 6 نفر بودند پخش گردید. درتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نیز کمک گرفته شدو برای تحلیل داده ها از شاخص هایی همچون انحراف معیار و میانگین استفاده گردید. براساس یافته ها دراین شرکت نیزعلی رغم کوچک بودن که مدیریت و رسیدگی در آن آسانتر است و تحقق اهداف و استراتژی قابل کنترل تر است ارزیابی عملکرد سودرسان خواهد بود

توضیحات بیشتر