فایل ورد مقاله بررسي تاثير مشخصات مکانيکي خاک و هندسه سد بر ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاکي همگن کوتاه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تاثير مشخصات مکانيکي خاک و هندسه سد بر ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاکي همگن کوتاه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تاثير مشخصات مکانيکي خاک و هندسه سد بر ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاکي همگن کوتاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تاثير مشخصات مکانيکي خاک و هندسه سد بر ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاکي همگن کوتاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تاثير مشخصات مکانيکي خاک و هندسه سد بر ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاکي همگن کوتاه :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محمود نیکخواه شهمیرزادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سجاد ناصری – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
به علت وجود عوامل ناشناختهای که در تحلیل شیروانیهای خاکی موثرند و عدم اطمینان بر جهت فرضیات وپارامترهای طراحی، ضریبی به عنوان ضریب اطمینان در نتایج تحلیل در نظر گرفته م ی شود که نمایانگراحتمال گسیختگی شیروانی می باشد. عوامل متعددی در تحلیل شیروانی ها موثر می باشند. این عوامل شامل هندسه سطح گسیختگی، غیرهمگن بودن لایههای خاک، مشخصات مکانیکی خاک مورد استفاده، بارگذاریدینامیکی یا بارهای زلزله و جریان زهکشی می باشند. یکی از شیروانیهای مهم ساخت بشر، سدهای خاکی همگن آببند بوده که کاربرد زیادی جهت ذخیره آب و دیگر مایعات از قبیل شیرابههای موجود در محل دفنزبالهها دارند. از مزایای اینگونه سدها، هزینه ساخت پایین و عدم نیاز به محاسبات پیچیده مهندسی میباشد. برای اطمینان از پایداری ژئوتکنیکی اینگونه سدها دانستن جنس و مشخصات مکانیکی مصالح مورد استفادهکافیست. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارFLACبه روش تفاضل محدود به بر رسی ضریب اطمینان پایداری و تعیین تاثیر مشخصات مکانیکی خاک شامل چسبندگی مؤثرC)و زاویه اصطکاک داخلی) برضریب اطمینان سدهای خاکی همگن کوتاه با ارتفاع کمتراز 10 متر تحت اثر بار لرزهای پرداخته شده است.

توضیحات بیشتر