فایل ورد مقاله افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
آرش جبارزاده تبریزی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری دانشگاه تبریز
اصغر راست بود – استادیار گروه نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:
برای یک گسل ایده آل درمحیط کشسان توزیع لغزش حول یک مقدارمرکزی بیشینه متقارن و بیضی شکل است ولی درطبیعت این توزیع نه به شکل بیضی و نه متقارن است توزیع آهنگ لغزش درصفحه گسل به برهمکنش پارامترهای متعددی ازجمله هندسه خودگسل و گسلهای مجاور شرایط مرزی روی گسلها و مناطق دور و معادله رفتاری محیط اطراف بستگی دارد ازطرفی بررسی این توزیع نقش مهمی دربررسی انتقال لرزه خیزی ازیک گسل به گسلهای دیگر دارد باتوجه به واقع شدن کلانشهر تهران دربخش جنوبی البرز مرکزی بررسی برهمکنش مکانیکی بین گسلهای فعال شمال تهران ازجمله گسل راندگی شمال تهران اهمیت ویژه ای درتحلیل خطر لرزه ای درپایتخت دارد دراین تحقیق بادرنظر گرفتن یک نیم فضای کشسان همگن و همسان برای منطقه مورد بررسی اطلاعات هندسی گسل و پارامترهای رئولوژیکی منطقه ازمنابع متفاوت انتخاب و ثابت فرض شد درادامه شرایط مرزی تنش بااستفاده ازمشاهدات GPS محاسبه شد که عامل ایجادکننده لغزش درگسل است براین اساس جهت بیشینه کوتاه شدگی درمنطقه مورد بررسی دارای امتداد N36.5Eاست که دامنه آن بزرگتر ازجهت بیشینه کششی است سپس گسلها درراستای عمودبرهم قفل و درراستای مماسی بصورت ازاد رهاشدند بااعمال شرایط رمزی به سامانه گسلی اهنگ لغزش بین گسلها افراز شد برای افراز ازاروش المانهای مرزی استفاده گردید

توضیحات بیشتر