فایل ورد مقاله بررسي رابطه درگيري شغلي و رضايت شغلي با عملکرد شغلي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه درگيري شغلي و رضايت شغلي با عملکرد شغلي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه درگيري شغلي و رضايت شغلي با عملکرد شغلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه درگيري شغلي و رضايت شغلي با عملکرد شغلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه درگيري شغلي و رضايت شغلي با عملکرد شغلي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
ایران شاهرخی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت،

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه درگیری شغلی و رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان صندوق مهر امام رضاع شهرستانهای جیرفت و عنبر آباد بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بوده است که به علت محدود بودن جامعه آماری تمام شماری شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون، درگیری شغلی کانونگو، و رضایت شغلی اسمیت و همکاران بودند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس، آزمون لوین و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین درگیری شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود نداشت. بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه وجود نداشت. بین درگیری شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود داشت. بین کارکنان صندوق مهر امام رضاع جیرفت و عنبر آباد به لحاظ عملکرد شغلی تفاوت وجود داشت و عملکرد شغلی کارکنان جیرفت بیشتر از کارکنان عنبر آباد بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هیچکدام از دو متغیر درگیری شغلی و رضایت شغلی نتوانست عملکرد شغلی کارکنان را تبیین کند

توضیحات بیشتر