فایل ورد مقاله کنکاشي دررابطه بين سبک رهبري معنوي وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کنکاشي دررابطه بين سبک رهبري معنوي وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کنکاشي دررابطه بين سبک رهبري معنوي وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کنکاشي دررابطه بين سبک رهبري معنوي وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کنکاشي دررابطه بين سبک رهبري معنوي وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
مهدی صانعی – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدشاهرود
سحر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه ازادشاهرود
الهه حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه ازادشاهرود

چکیده:
با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، مدیران و رهبران سازمانها باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند.نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی می باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهر ه وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوی و عملکرد کارکنان پرداخته شده است.جامعه آماری، کارکنان شعب بانک صادرات استان سمنان( 200 نفر) بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 ، 131 نفر محاسبه گردید.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای( 2005 ) و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلد اسمیت( 1988 )استفاده شده است.میزان روایی با استفاده از آزمون بارتلت برای پرسشنامه رهبری معنوی بیش از 72 و برای پرسشنامه عملکرد بیش از 61 به دست آمد.پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری معنوی 910/0 و پرسشنامه عملکرد کارکنان 893/0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss ویرایش نوزده صورت پذیرفت.نتیجه فرضیه اصلی نشان داد که رهبری معنوی با ضریب همبستگی 72/0 با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارد و تمامی مؤلفه های رهبری معنوی شامل چشم انداز، تعهد سازمانی، عضویت، عشق به هم نوع، ایمان، معناداری و بازخورد عملکرد به ترتیب با مقدار ضریب همبستگی 41/0 ، 48/0 ، 63/0 ، 55/0 ، 3/0 ، 45/0 و 54/0 با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارد

توضیحات بیشتر