فایل ورد مقاله افت انرژي در شيبشکنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليکي در پاييندست

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله افت انرژي در شيبشکنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليکي در پاييندست دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله افت انرژي در شيبشکنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليکي در پاييندست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله افت انرژي در شيبشکنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليکي در پاييندست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله افت انرژي در شيبشکنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليکي در پاييندست :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زهرا منعمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا چمنی – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
شیبشکنها 3 بهعنوان کاهش دهندهی ناگهانی ارتفاع و مستهلک کنندهی انرژی در کانالها استفاده میشوند. در اثر برخورد جت سقوطی از شیبشکن به گرداب 4 در پای شیبشکن، محفظهی هوا در پشت جت سقوطی تشکیل میشود. در صورتی که این محفظه هوادهی نشود، فشار منفی در این محفظه بهوجود میآید. در تحقیق حاضر استفاده از تبدیل همگرا در لبهی شیبشکن و پرش هیدرولیکی 5 در پایین دست بررسی شده است. آزمایشهایی با سه مدل شیب شکن قائم و شش تبدیل همگرا و بدون تبدیل انجام گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان داد که وجود تبدیل باعث افزایش افت انرژی جریان می شود. امواج شوک ناشی از تبدیلها باعث تغییراتی در پرش هیدرولیکی در پاییندست شیبشکن بوده و از حالت پرش هیدرولیکی کلاسیک خارج میکند

توضیحات بیشتر