فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين نمرات علمي با ويژگيهاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي شرکت پالايش و پخش تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين نمرات علمي با ويژگيهاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي شرکت پالايش و پخش تهران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين نمرات علمي با ويژگيهاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي شرکت پالايش و پخش تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين نمرات علمي با ويژگيهاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي شرکت پالايش و پخش تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين نمرات علمي با ويژگيهاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي شرکت پالايش و پخش تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
سیدحمیدرضا عریضی سامانی – دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی. استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
فیروزه حقیقی – کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نمرات علمی، ویژگیهای شخصیتی و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامی شرکت نفت با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیت شناختی اجرا گردید. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی تهران تعریف شده و شامل تمام افرادی بود که شرایط لازم برای شرکت در آزمون استخدامی این سازمان را داشتند. این پژوهش روی 85174 نفر از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی شرکت نفت به عنوان نمونه در دسترس اجرا شد. برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی نئو، با پایایی0/94 و برای سنجش هوش از آزمون هوش که توسط پژوهشگر ساخته شده و پایایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است آلفای کرونباخ، 0/79 استفاده شد داده ها بااستفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در مقطع دیپلم و کاردانی بین نمره علمی و نمرات همه عوامل نئو به جز روان رنجوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در مقطع کارشناسی و بالاتر بین هیچ کدام از نمرات نئو با نمره علمی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین نمره هوش و تمام عوامل نئو به جز روان رنجوری در تمامی مقاطع رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بین روان رنجوری و هوش رابطه منفی معنادار وجود داردP>0/05 یافته های مرتبط با مقایسه متغیرها به تفکیک متغیر های جمعیت شناختی نشان داد که در حالت کلی هوش مردان بالاتر از زنان و نمره علمی زنان بالاتر از مردان است و در کل عوامل نئو، نمرات مردان کمتر از زنان است

توضیحات بیشتر