فایل ورد مقاله استفاده از روشهاي چندمقياسي براي ارزيابي خسارت در سازهها با رفتار مصالح کشسان-مومسان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استفاده از روشهاي چندمقياسي براي ارزيابي خسارت در سازهها با رفتار مصالح کشسان-مومسان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استفاده از روشهاي چندمقياسي براي ارزيابي خسارت در سازهها با رفتار مصالح کشسان-مومسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استفاده از روشهاي چندمقياسي براي ارزيابي خسارت در سازهها با رفتار مصالح کشسان-مومسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استفاده از روشهاي چندمقياسي براي ارزيابي خسارت در سازهها با رفتار مصالح کشسان-مومسان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمدحسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ابوالفضل بیجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی قدس – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:
این پژوهش به بررسی روش تحلیلی گلرکین موجک برای مسالههای یکبعدی با رفتار کشسان مومسان میپردازد. سه مرحلهی پیشبینی کشسان، اصلاح مومسان و اصلاح خسارت، هستهی اصلی این روش را تشکیل میدهند. در این پژوهش، از تابعهای موجک به عنوان جایگزینی برای تابعهای درونیاب چندجملهای، بهرهجویی شده است. این تابعها به کمک فرآیند چندمقیاسی خود، این امکان را فراهم میکنند تا شناسایی محل خسارت در سازهها با حجم محاسبات کمتری انجام شود. توانایی این روش به کمک دادههای و الگوهای عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجهها نشان دادند که نامنظمیهای موجود در نمودار ضریبهای موجک در گامهای مختلف تحلیل، میتواند نشانهای مناسب برای وجود خسارت در سازه باشد. از این رو میتوان از این روش برای ارزیابی سازهها با رفتار کشسان مومسان بهره جست.

توضیحات بیشتر