فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
معصومه ممشلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
حجت الله بذرافشان – کارشناس آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مولفه های مهارتهای اجتماعی و شادکامی دانش آموزان می باشد. برای انجام این کار از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان کلاله می باشد که در سال تحصیلی 1141 49 مشغول به تحصیل می باشند که از بین آنها تعداد 222 نفر بعنوان نمونه پژوهش با روش نمونه – گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و مهارتهای اجتماعی ماتسون جمع آوری شده و سپس با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که مهارتهای اجتماعی کلی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری دارد. بین مهارتهای مناسب اجتماعی و شادکامی رابطه وجود دارد. بین رفتارهای غیر اجتماعی و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد. بین پرخاشگری و رفتارهای تکانشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین برتری طلبی و شادکامی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین رابطه با همسالان و شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون متغیر اصلی پژوهش نشان داد که مهارتهای اجتماعی بطور کلی قدرت پیش بینی و تبین شادکامی دانش آموزان را دارا می باشد.

توضیحات بیشتر