فایل ورد مقاله شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرعدم اجراي اثربخش قانون ماليات برارزش افزوده باتلفيق رويکردتحليل روابط خاکستري ودلفي فازي مطالعه موردي: وضعيت ماليات برارزش افزوده دراستان يزد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرعدم اجراي اثربخش قانون ماليات برارزش افزوده باتلفيق رويکردتحليل روابط خاکستري ودلفي فازي مطالعه موردي: وضعيت ماليات برارزش افزوده دراستان يزد دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرعدم اجراي اثربخش قانون ماليات برارزش افزوده باتلفيق رويکردتحليل روابط خاکستري ودلفي فازي مطالعه موردي: وضعيت ماليات برارزش افزوده دراستان يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرعدم اجراي اثربخش قانون ماليات برارزش افزوده باتلفيق رويکردتحليل روابط خاکستري ودلفي فازي مطالعه موردي: وضعيت ماليات برارزش افزوده دراستان يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرعدم اجراي اثربخش قانون ماليات برارزش افزوده باتلفيق رويکردتحليل روابط خاکستري ودلفي فازي مطالعه موردي: وضعيت ماليات برارزش افزوده دراستان يزد :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:44
نویسنده(ها):
غلامرضا بردبار – دکتری رشته مدیریت بازرگانی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیاتهای غیر مستقیم 1 است که بر پایه مصرف کالاها و خدمات میباشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به صورت آزمایشی و پنج ساله در ایران به اجرا گذاشته شد. از آنجایی که هنگام اجرای قانون زیر ساختار و بستر لازم بدین منظور فراهم نبود اثر بخشی اجرای این قانون در حال حاضر تحت تأثیر عواملی قرار گرفته است که هدف از این پژوهش با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عدم اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد.در این تحقیق عوامل اثرگذار بر عدم اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده با مروری بر ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان در این زمینه شناسایی و در نهایت 15 عامل معرفی گردید. در ادامه، برای سنجش درجه اهمیت هریک از این عوامل بر عدم اجرای اثربخش VAT ، پرسشنامهای مشتمل بر 15 سؤال بسته مبین میزان اهمیت هر عامل طراحی گردید. در طراحی پرسشنامه از عبارات کلامی در یک طیف پنج گانه از بسیار کم تا بسیار زیاد بهرهگیری شد.این پرسشنامه در میان نمونهی انتخابی از میان مدیران،کارشناسان وکارمندان محترم اداره کل امور مالیاتی در سطح استان یزد که در زمینهی مالیات بر ارزش افزوده فعالیت داشته و با ساز و کار آن آشنا بودند و همچنین اساتید محترم دانشگاه یزد آشنا با ساز و کار این نوع مالیات توزیع و در نهایت 18 پرسشنامه بازگشت داده شد.با بهرهگیری از تکنیک تحلیل روابط خاکستری این عوامل رتبه بندی گردید. با بررسی ادبیات تحقیق پنج گروه عوامل انسانی،عوامل اقتصادی،عوامل ساختاری،عوامل اجتماعی وعوامل فنی به عنوان مهترین موانع اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده اند وبا استفاده ازتکنیک تحلیل روابط خاکستری وتجزیه وتحلیل آماری جهت رتبه بندی این عوامل،عوامل انسانی در رتبه اول،عوامل فنی دررتبه دوم،عو مل اقتصادی دررتبه سوم،عوامل اجتماعی دررتبه چهارم وعوامل ساختاری در رتبه پنجم قرارگرفتند;همچنین از 15 مانع که زیر مجموعه عوامل پنج گانه اصلی محسوب می شدند نیز پنج عامل کمبود پرسنل کافی وآموزش دیده،عدم ارتقاء سطح آموزش مودیان،فقدان سخت افزار و زیر ساخت،غیررسمی بودن بخش نامشخصی از فعالیت های اقتصادی وفقدان بانک جامع مودیان مالیاتی،درصدر این رتبه بندی قرارگرفتند;پیشنهادات کاربردی نیز با توجه به نتایج حاصل ازاجرای تحقیق ارائه شده است

توضیحات بیشتر