فایل ورد مقاله استفاده از آناليز ديناميکي افزاينده در بررسي عدم قطعيتهاي سد بتني وزني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استفاده از آناليز ديناميکي افزاينده در بررسي عدم قطعيتهاي سد بتني وزني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استفاده از آناليز ديناميکي افزاينده در بررسي عدم قطعيتهاي سد بتني وزني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استفاده از آناليز ديناميکي افزاينده در بررسي عدم قطعيتهاي سد بتني وزني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استفاده از آناليز ديناميکي افزاينده در بررسي عدم قطعيتهاي سد بتني وزني :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمد سیدکاظمی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شریف
میرشجاعت حاتمی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد عالم باقری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
عدم قطعیت ها ناشی از پیچیدگی سازهای، محدودیت در شناسایی پارامترهای دخیل در پاسخ سازه و عدم توانایی در تعیین دقیق عوامل موثر میباشد. بررسی عدمقطعیتهای سازهها با لحاظ رفتار غیرخطی، یک مرحله مهم در طراحی بهینهسازهها با استفاده از روش طراحی براساس عملکرد میباشد. از میان سازههای موجود، سدها از جملههای فراسازههایی میباشند که عدمقطعیتهای فراوانی در رفتار آنها اثرمیگذارند. در این مقاله با استفاده از روش آنالیز دینامیکی افزاینده بلندترین مقطع سد وزنی پاینفلت به عنوان نمونه، با در نظرگیری عدم قطعیتهای موجود در مشخصات بتن توده از جمله مدول الاستیسیته بتن، تنش شکست کششی وکرنش نهایی کششی وهمچنین شتاب طیفی زلزله مورد تحلیل قرارخواهد گرفت. برای بسط این عدم قطعیت ها به شرایط عملکردی لرزهای واقعی سد، از روشهای شبیه سازی احتمالاتی مونت کارلو بهره خواهیم جست. نتایج نشان میدهد که آنالیز دینامیکی افزایشی پتانسیل بالقوهای در ارزیابی عدمقطعیتها در سدهای بتنی وزنی را دارا میباشند

توضیحات بیشتر