فایل ورد مقاله مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندي هم محور، در زلزله حوزه نزديک بم

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندي هم محور، در زلزله حوزه نزديک بم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندي هم محور، در زلزله حوزه نزديک بم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندي هم محور، در زلزله حوزه نزديک بم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندي هم محور، در زلزله حوزه نزديک بم :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
آرش رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه- موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی آبا (آ.ب.آ) آبیک-قزوین
بنیامین محبی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
علی دلنواز – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
امروزه ارزیابی عملکرد سازهها در برابر زلزله، به یکی از بحثهای رایج در بین محققین تبدیل شدهاست. یکی ازابزارهای کلیدی در ارزیابی رفتار لرزهای سازهها، منحنی های IDA است. مدلهای مورد نظر، ساختمان 6 طبقهیقاب مهاربندی هم محور با دو حالت، یکی با اجرای صحیح و دیگری دارای با حذف 11 % باد بند ها )به لحاظ سطح مقطع( میباشند. مدلسازی این ساختمانها با در نظر گرفتن یک زلزله ی حوزه ی نزدیک در نرم افزار OpenSeeSانجام شده و تحلیل تاریخچهی زمانی غیرخطی افزایشی برروی مدلها انجام گرفت. در این بررسی، تغییر مکان جانبی نسبی سازهها به عنوان شاخص خرابی در نظر گرفته شدهاست. بر اساس آیین نامه ی ASCE40-06 حدود تعیین شده برای تغییر مکان جانبی نسبی برای حالات فرو گذشتIO,LS,CPبه ترتیب 2/5 و2 و 0/5 درصد درنظرگرفته شد. ضریب مقیاس های 2/7و2/4و1 بدون خرابی و برای ساختمان 11 درصد خطا در اجرا2/0و1/8و0/9 بدست آورده شد که بر این اساس منحنی IDA برای دو حالت یاد شده رسم گردید.

توضیحات بیشتر