فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين، ساختار سازماني و جو سازماني با خلاقيت کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري خوداثربخشي خلاق و انگيزش دروني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين، ساختار سازماني و جو سازماني با خلاقيت کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري خوداثربخشي خلاق و انگيزش دروني دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين، ساختار سازماني و جو سازماني با خلاقيت کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري خوداثربخشي خلاق و انگيزش دروني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين، ساختار سازماني و جو سازماني با خلاقيت کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري خوداثربخشي خلاق و انگيزش دروني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين، ساختار سازماني و جو سازماني با خلاقيت کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري خوداثربخشي خلاق و انگيزش دروني :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
علی افشاری – استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه مراغه

چکیده:
پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین، ساختار سازمانی و جو سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است. جهت انجام پژوهش حاضر، نمونهی به حجم 033 نفر از کارکنان که به روش تمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گاردآوری داده ها، شامل پرسشنامه چند عاملی رهبری GTL ، پرسشنامه جوسازمانی خلاقیتCCQ ، پرسشنامه خود اثربخشی خلاق CSE پرسشنامه انگیزش درونی IMI (، پرسشنامه خلاقیت سازمانی ) ECQ میباشد جهت ازمون الگو ازروش اوگویابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارهای SPSS.21 , AMOSE.21 استفاده شد. نتایج حاکی از معنی داری کلیه مسیرهای غیر مساتقی و عادم معنای داری مسیرهای مستقمی رهبری تحول آفرین به خلاقیت کارکنان ، ساختارسازمانی به خلاقیت کارکنان و جو سازمانی خلاقانه به خلاقیت کارکناان باود. شاخه های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری، برازش مناسب الگوی اصلاح شده را نشان دادند.

توضیحات بیشتر