فایل ورد مقاله نگرشي بر ويژگي فيلم هاي خوراکي بر پايه پلي ساکاريد خارج سلولي کفيران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نگرشي بر ويژگي فيلم هاي خوراکي بر پايه پلي ساکاريد خارج سلولي کفيران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نگرشي بر ويژگي فيلم هاي خوراکي بر پايه پلي ساکاريد خارج سلولي کفيران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نگرشي بر ويژگي فيلم هاي خوراکي بر پايه پلي ساکاريد خارج سلولي کفيران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نگرشي بر ويژگي فيلم هاي خوراکي بر پايه پلي ساکاريد خارج سلولي کفيران :


محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
عسل عامری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندس صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
فرامرز خدائیان – دانشیار گروه علوم و مهندس صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده:
هدف: در این مطالعه، امکان سنجی تولید و ویژگی های فیلم خوراکی حاصل از اگزوپلیساکارید کفیران استخراج شده از دانه های کفیر به منظور استفاده در صنایع مختلف غذایی و بسته بندی بررسی گردید. روش پژوهش: رفتار رئولوژیکی محلول فیلمساز، ویژگیهای مکانیکی، فیزیکی و حرارتی، نفوذپذیری به بخار آب و ریزساختار فیلم های شکل گرفته بر پایه کفیران مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که فیلم کفیران دارای ماهیت آبدوستی قوی و خواص مکانیکی ضعیفی است. استفاده از پلاستی سایزر گلیسرول در ترکیب محلول تشکیل دهنده فیلم با افزایش گرانروی آن طی رفتاری سودوپلاستیک سبب بهبود ویژگی های مکانیکی و نفوذپذیری فیلم به بخار آب می گردد. محتوای رطوبتی و فعالیت آبی فیلمها با افزایش غلظت گلیسرول افزایش مییابد. با این وجود، گلیسرول تاثیر معنی داری روی ضخامت فیلم کفیران ندارد، اما افزایش آن دمای انتقال شیشهای فیلمها را به دلیل برقراری ساختار مولکولی متراکمتر کاهش می دهد. نتیجه گیری کلی: به نظر می رسد، استفاده از این فیلم ها در آینده بتواند تحولی شگرف در عرصه صنایع بسته بندی و غذایی با محوریت عرضه محصولات تازه به بازار تولید را فراهم نماید.

توضیحات بیشتر