فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين تسهيم دانش با هوش اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين تسهيم دانش با هوش اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين تسهيم دانش با هوش اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين تسهيم دانش با هوش اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين تسهيم دانش با هوش اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
محمدابراهیم شمسی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری
عباس بزرگزاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری
رضا پاشا – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
فیروزه حاجی پور – کارشناس آموزش ابتدایی

چکیده:
امروزه مدیریت دانش، یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش و پرورش محسوب می شود. تسهیم دانش، به عنوان یکی از مهم ترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی مدارس داشته و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین تسهیم دانش با هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه – آماری آن کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد به حجم 1331 نفر می باشند که برای جمع آوری داده ها سه پرسشنامه تسهیم دانش برگرفته از مدل هیسیگ، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف میان 312 نفر از اعضای نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با بکارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که بین تسهیم دانش با هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه میان تسهیم دانش با مولفه های هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی نیز تائید گردید

توضیحات بیشتر