فایل ورد مقاله بررسي نقش مشارکت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي نقش مشارکت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي نقش مشارکت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي نقش مشارکت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي نقش مشارکت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
سمانه دشتی موخر – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد شهرری
مرضیه امین رعیای جزه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد شهرری
علی خلیلی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چکیده:
درالگوهای جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری جهانی اجرای پروژه های مشارکت شهری جایگاه خاصی یافته است اجرای پروژه های توسعه شهری یک فعالیت جمعی است مبتنی برنقش مشارکت شهروندی با الگوهای متفاوت مبتنی برمشارکت افرادخانواده ها گروه ها و سازمان ها و نهادها و بخش های خصوصی و عمومی است یکی ازراه های بسیارمهم دررسیدن به ارمان جامعه سالم و توسعه پایدار شهری استفاده ازمشارکت شهروندان درشهرها می باشد حکمرانی خوب شهری به عنوان یک پیش شرط برای توسعه پایدار است درمقاله حاضر به بررسی نقش مشارکت شهروندان درتوسعه پایدارشهری منطقه دوشهر تهران بصورت روش توصیفی – تحلیلی بااستفاده ازاطلاعات اسنادی کتابخانه ای و داده های اماری و تکمییل پرسشنامه صورت گرفته که متغیر وابسته دراین تحقیق میزان مشارکت شهروندان درشهر و متغیرهای مستقل مدت سکونت و سطح تحصیلات انتخاب گردیده است یافته های تحقیق حاکی ازاین است که بین قدمت سکونت شهروندان منطقه دوشهرتهران دریک محل شهر با میزان مشارکت آنها درامور شهری رابطه مثبت وجود دارد هرچقدر قدمت سکونت شهروندان دریک محل بیشتر میشود تمایل آنها به مشارکت نیز افزایش می یابد همچنین میزان تحصیلات و مشارکت مردم رابطه معناداری وجود دارد هرچقدر میزان تحصیلات شهروندان افزایش می یابد میزان مشارکت درشهر افزایش می یابد

توضیحات بیشتر