فایل ورد مقاله ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
احمد حمیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاداسلامی واحداهر گروه مهندسی عمران اهر ایران
سیدسعید راثی نظامی – دکتری عمران اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران اردبیل ایران

چکیده:
مهار آبهای سطحی به منظور استحصال و کنترل اثرات مخرب سیل از یک طرف و کنترل و مدیریت و بهرهبرداری از منابع عظیم آبی و مهار آبهای جاری از یک سوی، اهمیت پیش بینی حداکثر سیلاب و تاثیر آن در محیط اطرافش را روشن میسازد. در این تحقیق به ارزیابی قابلیت مدل های شبکه عصبی مصنوعیANN و نمودار درختی تصمیم در برآورد سیلاب رودخانه آغلاغان(نیر) پرداخته می شود. بدین منظور از شبکه عصبی نوع سه لایه پرسپترون استفاده می گردد. نتایج این دو مدل با نتایج محاسبات سیلاب صورت گرفته با استفاده از داده های تاریخی ایستگاه های هیدرومتری و باران سنجی مقایسه گردید. معیار مقایسه عملکرد دو مدل مذکور، ضریب همبستگیR 2 انتخاب شد. نتایج نشان داد این ضریب برای مدل هایANN و نمودار درختی به ترتیب 0/9219 و0/7436 بدست آمد که نشانگر دقت بسیار بالاتر مدل ANN در پیش بینی سیلاب این حوضه می باشد.

توضیحات بیشتر