فایل ورد مقاله مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه وتالاب ميقان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه وتالاب ميقان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه وتالاب ميقان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه وتالاب ميقان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه وتالاب ميقان :


محل انتشار: اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
حمیدرضا مهاجرانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک
مهدیه ملک حسینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

چکیده:
آرتمیا (Artemia) متعلق به راسته بند پایان و رده سخت پوستان است که به عنوان غذای زنده در آبزی پروری مورد استفاده قرار می گیرد، (Artemia) آرتمیا بنابراین توجه به ترکیب شیمیایی سیست آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه اخیر مبتنی بر مقایسه درصد اسید های چرب سیست آرتمیای اراک و دریاچه ارومیه است. نمونه های سیست دریاچه میقان و ارومیه از سطح دریاچه ها در سال 1388 جمع آوری، خشک و به روش های متداول، کپسول زدایی و جهت آنالیز اسید های چرب آماده شدند. در این آزمایش جهت آنالیز اسید های چرب غیر اشباع بلند از دستگاه کروماتوگراف گازی استفاده شد. داده های ثبت شده توسط نرم افزار های Excel و SPSS وارد رایانه شده و با استفاده از تست و one way – Anova و تجزیه و تحلیل گردیند. درصد اسید چرب C18:2n6cis در سیست آرتمیای اراک (41/0 ± 3/9 ) و ارومیه (41/0 ± 8 ) دارای اختلاف معنی دار بود (02/0 = P ) . این اختلاف در درصد اسید چرب C20:5n3 در نمونه اراک (001/0 ± 28/6 ) و ارومیه (001/0 ± 3/2 ) در سطح (0/0 = P ) نیز مشاهده شد. همچنین درصد اسید چرب C22:6n3 در سیست آرتمیای اراک (001/0 ± 14/0 ) و ارومیه (001/0 ± 16/0 ) دارای اختلاف معنی دار بود (3/0 = P ) درصد اسید چرب C18:3n3 در سیست آرتمیای اراک (16/27 ) و ارومیه (23 ) دارای اختلاف معنی داری نبود (105/0 = P ) درصد اسید چرب (C18:2n6cis) ، (C22:6n3) و (C20:5n3) در سطح P<0.05 در تالاب میقان اراک اختلاف معنی دارای دارند. همچنین اسید چرب C18:2n6cis با C22:6n3 اختلاف معنی در سطح P<0.05 دارد . اسید چرب C20:5n3 با C22:6n3 در سطح P<0.05 اختلاف معنا داری نشان داد. اسید های چرب C18:2n6cis با اسید های چرب C20:5n3 و C22:6n3 در نمونه سیست ارومیه اختلاف معنا داری در سطح P<0.01 نشان دادند. اسید چرب C22:6n3 با اسید چرب C18:2n6cis اختلاف معنا داری در سطح P<0.01 نشان داد. بین اسید های چرب C22:6n3 با اسید چرب C20:5n3 هیچ اختلاف معنا داری مشاهده نشد. به طور کلی می توان عنوان کرد ارزش غذایی آرتمیای اراک در مقایسه با ارومیه بالاتر بوده و علیرغم مقدار کم تولید طبیعی در سطح دریاچه جهت آبزی پروری مناسب تر می باشد

توضیحات بیشتر