فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و خودکار آمدي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و خودکار آمدي دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و خودکار آمدي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و خودکار آمدي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و خودکار آمدي دانشجويان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
علی چگینی – دانشجو ، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده:
اضطراب اجتماعی بخشی از زندگی هر فرد است ، و تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و رابطه ی مستقیمی با سلامت روان افراد دارد ، همچنین اضطراب اجتماعی میتواند خودکارآمدی افراد را نیز تحت شعاع قرار دهد . بنابراین مصمم شدیم تا تاثیر متغیرهای آن را بر خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی قرار دهیم . لذا درپژوهش حاضر رابطه ی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی د انشجویان مقطع کارشناسی بررسی شد . جامعه ی آماری مورد استفاده در این پژوهش کلیه ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور فرمهین و اراک ، دانشگاه علمی کاربردی اراک و دانشگاه آزاد اراک بود ، که از این تعداد 022 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس ، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت . ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ی اضطراب اجتماعی لیبویتس و پرسشنامه ی خودکارآمدی شرربود . روش تحلیل اطلاعات بهره گیری از شاخص های آمار استنباطی در غالب آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss ارزیابی شد . لازم به ذکر است پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی پیمایشی بوده است . نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی و متغیر های آن ها رابطه معنی دار وجود دارد . 20 P .

توضیحات بیشتر