فایل ورد مقاله کنترل ارتعاشات لرزهاي يک قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کنترل ارتعاشات لرزهاي يک قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کنترل ارتعاشات لرزهاي يک قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کنترل ارتعاشات لرزهاي يک قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کنترل ارتعاشات لرزهاي يک قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطکاکي :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
علیرضا سلطانی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکدهی فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مهران یعقوبی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکدهی فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
حمید توپچی نژاد – استادیار گروه مهندسی سازه، دانشکدهی فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:
در این مقاله با استفاده از نرمافزار SAP 2000 و Perform 3D عملکردهای یک سازهی فلزی 6 طبقه و 2 دهانهی دارای سیستم قاب خمشی قبل و پس از مقاومسازی قاب، با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی)تحت 3 نگاشت مشخص( مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. در قاب مقاومسازی شده از میراگرهای اصطکاکی جهت افزایش میرایی موثر قاب و کاهش پتانسیل خسارت در سازه استفاده بهعمل آمده است. از جمله پاسخهایی که موردبررسی قرار گرفتهاند میتوان به تغییرمکان حداکثر بام، حداکثر دریفت طبقات، مقادیر شتاب و برش طبقات در اثر زلزله-های مختلف، نوع و عملکرد مفاصل پلاستیک و نمودارهای مولفههای مختلف انرژی در سازهی قاب اشاره نمود. نتایج نشانمیدهد که استفاده از میراگر اصطکاکی باعث کاهش در تغییرمکان حداکثر بام، حداکثر دریفت طبقات، مقادیر شتاب وبرش طبقات در اثر زلزلههای مختلف و تعداد مفاصل تسلیم شده، میشود و لذا نتایج این تحقیق مبین آن است که استفاده از میراگرهای اصطکاکی مورد بررسی بهعنوان یک گزینهی مقاومسازی موثر میتواند بهطرز قابل ملاحظهای سبب بهبود عملکرد لرزهای قاب اولیه گردد

توضیحات بیشتر