فایل ورد مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني و سلامت روان دانشآموزان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني و سلامت روان دانشآموزان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني و سلامت روان دانشآموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني و سلامت روان دانشآموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني و سلامت روان دانشآموزان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محمد جوادی ایلخچی علیا – دانشجوی دکترای روانشناسی، آکادمی علوم تاجیکستان
رحم خدا جوادی – دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه خوارزمی،

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای باورهای دینی و سبک مقابله مسئله مدار بر سلامت روان دانشآموزان مقطع دوم متوسطه بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیهی دانشآموزان دوره ی دوم متوسطه آموزش و پرورش استان البرز بودند که از این جامعه، تعداد 799 نفر 999 دختر، 999 پسر، به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.در این تحقیق جهت سنجش باورهای دینی از پرسشنامه خدایاری فرد و همکاران، 8416 و برای ارزیابی سلامت روان از پرسشنامه SCL8005 استفاده شد. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری () 09 SPSS-80 و با آزمون t مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که بین سطح سلامت روان دانشآموزان و باورهای دینی آنان رابطه معنیداری وجود دارد. باورهای دینی با شش بعد سلامت روان پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، بدگمانی، وسواس و ترسهای مرضی رابطه ی معنی دار وجود دارد . همچنین باورهای دینی دانشآموزانی که از سطح سلامت روان بالایی برخوردار هستند، بیشتر از دانشآموزانی است که از سطح سلامت روان پایینی برخوردارند. بنابراین باورهای دینی دانشآموزان به عنوان یک سازهی روانشناختی بسیار مهم در پیشبینی سطح سلامت روان دانشآموزان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می توان آن را در برنامه های پیشگیری وارتقاء سلامت روان دانش آموزان مورد توجه جدی قرارداد.

توضیحات بیشتر