فایل ورد مقاله بررسي رابطه ارگونومي محيطي مدارس با برخي اندازه هاي آنتروپومتري دانش آموزان مطالعه موردي،مدارس ابتدايي شهري مياندوآب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه ارگونومي محيطي مدارس با برخي اندازه هاي آنتروپومتري دانش آموزان مطالعه موردي،مدارس ابتدايي شهري مياندوآب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه ارگونومي محيطي مدارس با برخي اندازه هاي آنتروپومتري دانش آموزان مطالعه موردي،مدارس ابتدايي شهري مياندوآب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه ارگونومي محيطي مدارس با برخي اندازه هاي آنتروپومتري دانش آموزان مطالعه موردي،مدارس ابتدايي شهري مياندوآب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه ارگونومي محيطي مدارس با برخي اندازه هاي آنتروپومتري دانش آموزان مطالعه موردي،مدارس ابتدايي شهري مياندوآب :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سیما عبدزاده – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
سعیده هادی ملکی – دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی، واحد ارومیه
حسن صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش وبهسازی منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تناسب ارگونومی محیطی مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهری میاندوآب می باشد، که در این پژوهش بعداندازه های آنتروپومتری، یکی از ابعاد ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس ابتدایی شهری منطقه 1 میاندوآب، که 86 کلاس و 9112 نفردولتی وغیردولتی بوده ودر سال تحصیلی 1929 29 مشغول به تحصیل بودند، تعداد 971 نفراز دانش آموزان 118 نفر پسر و 181 نفر – دخترو 91 نفر ازمعلمان پایه پنجم، با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، برای مطالعه انتخاب شدندو بعد از انتخاب حجم نمونه، برای سنجش متغیرها از پرسشنامه ارگونومی محیطی که حاوی 96 گویه بود وتوسط دانش آموزان ومعلمان پایه پنجم تکمیل شدوهمچنین پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر که حاوی 99 گویه بودوتوسط دانش آموزان پایه پنجم تکمیل شد، استفاده شد.تحقیق فوق از نوع تحقیقات توصیفی ،همبستگی بوده وبه لحاظ هدف نیز کاربردی واز نظراجرا پیمایشی می باشد.جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از دو روش بهره گرفته شد:از روش توصیفی برای تشریح بهتر وبیشتر نتایج کاراستفاده شدودر این قسمت از آمارهای فراوانی ودرصد ونمودار برای شرح بیشتر متغیرها استفاده شد.به نحوی که نتایج حاصل شده براحتی قابل فهم ودرک مطالعه کنندگان بوده.ودر قسمت استنباطی، برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از تجزیه وتحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.وبه طور کلی نتیجه زیر بدست آمدکه: داشتن تناسب اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان با ارگونومی محیطی مدارس مقاطع ابتدایی شهری میاندوآب، رابطه معناداری دارد

توضیحات بیشتر