فایل ورد مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي کارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
شبنم کشاورزکلاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سیدمحمودرضا بهبهانی – استاد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
الهه فلاح مهدی پور – دانشآموخته دکتری منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:
روشهای مدلسازی مخزن شامل روشهای شبیهسازی و بهینهسازی در بهرهبرداری از مخازن سدها مورد استفاده قرار میگیرند. در این تحقیق ارزیابی کارایی روش شبیهسازی SOP و روشهای الگوریتم ژنتیک GA و جستجوی گرادیانی NLP برای بهرهبرداری از مخزن بازفت به منظور تأمین تقاضا در پاییندست صورت میگیرد. هدف کم کردن مجموع مجذور تفاضل رهاسازیها از نیاز مجموع نیاز شرب، صنعت و کشاورزی در افق بهرهبرداری میباشد. با توجه به نتایج حاصل شده، مقدار تابع هدف در روش NLP 83 درصد کمتربهتر از روش ، GA می- باشد و در نهایت معیارهای عملکرد مخزن اعتمادپذیری، آسیبپذیری و برگشتپذیری جهت ارزیابی کارایی روشهای مورد نظر استفاده گردید

توضیحات بیشتر