فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
پیمان یوسفی – گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:
پدیده ی تخمین و پیش بین دبی جریان رودخانه ها ازدیرباز مورد توجه بوده است که مدلهای مطرح شده دراین خصوص نیز اغلب برمبنای ریاضیات و فراکاوشی بکارگرفته شده اند البته به دلیل پیچیدگی مدلهای مذکور و زمان بربودن و هزینه بربودن داده برداری وهمچنین ازانجا که دقت تخمین اغلب مدها تاحدود زیادی نسبت مستقیم باتدقیق داده های ثبت شده دارند لذا استفاده ازروشهای گسسته سازی درسالهای اخیر موردتوجه محققین امر قرارگرفته است عدم نیاز این مدلها به پاارمترهای دیگرهیدرومتری رودخانه ی موردمطالعه ازعوامل مهم برتری مدلهای گسسته سازی بشمار می رفتند به منظور گسسته سازی دبی جریان رودخانه های مطالعه موردی درتحقیق حاضر روشهای کاربردی بردورودخنه ی لیقوان درایران و می سی سی پی درایالات متحده موردمطالعه قرارگرفتند خاصیت مقیاس پذیری سری زمانی دبی جرین هردورودخانه تحلیل و سپس عملکرد مدل گسسته سازی ابشاری تصادفی بررسی شد نتایج حاکی ازعملکرد قابل قبول مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی دارد که درپنج مقیاس زمانی مختلف بررسی شد

توضیحات بیشتر