فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي سلامت روان، وضعيت زناشويي و اضطراب زنان باردار دردوره هاي مختلف بارداري در شهرستان ايذه سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي سلامت روان، وضعيت زناشويي و اضطراب زنان باردار دردوره هاي مختلف بارداري در شهرستان ايذه سال 1393 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي سلامت روان، وضعيت زناشويي و اضطراب زنان باردار دردوره هاي مختلف بارداري در شهرستان ايذه سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي سلامت روان، وضعيت زناشويي و اضطراب زنان باردار دردوره هاي مختلف بارداري در شهرستان ايذه سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي سلامت روان، وضعيت زناشويي و اضطراب زنان باردار دردوره هاي مختلف بارداري در شهرستان ايذه سال 1393 :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
رویا مرادی بدرانی – کارشناس زبان انگلیسی آموزگار اداره ی آموزش و پرورش شهرستان باغملک

چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان ، وضعیت زناشویی و اضطراب حاملگی زنان حامله شهرستان ایذه در ماه های مختلف بارداری بود . جامعه آماری شامل کلیه زنان حامله شهرستان ایذه بود که از بین آنها 68 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ ، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوگ راست و پرسشنامه ی اضطراب حاملگی وندنبرگ استفاده شد. در این پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس یکراهه و ضریب همبستگی ساده پیرسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که بین سلامت روان ، وضعیت زناشویی و اضطراب حاملگی زنان حامله شهرستان ایذه در ماه های مختلف بارداری تفاوت معناداری در سطح 50 P وجود نداشت، بین سلامت روان و وضعیت زناشویی زنان حامله شهرستان ایذه در سطح 50 P رابطه معنا دار وجود نداشت، اما رابطه سلامت روان و اضطراب حاملگی زنان حامله شهرستان ایذه در سطح 50 P معنا دار بود.

توضیحات بیشتر