فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد لرزهاي يک قاب بتني مسلح با استفاده از روش نيمه پارامتريک نوارهاي پاسخ چندگانه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد لرزهاي يک قاب بتني مسلح با استفاده از روش نيمه پارامتريک نوارهاي پاسخ چندگانه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد لرزهاي يک قاب بتني مسلح با استفاده از روش نيمه پارامتريک نوارهاي پاسخ چندگانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد لرزهاي يک قاب بتني مسلح با استفاده از روش نيمه پارامتريک نوارهاي پاسخ چندگانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد لرزهاي يک قاب بتني مسلح با استفاده از روش نيمه پارامتريک نوارهاي پاسخ چندگانه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
آزاد یزدانی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
امین محرابی مقدم – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمدصادق شهیدزاده – مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده:
روشهای ارزیابی عملکرد لرزهای سازهها بر مبنای تئوری قابلیت اعتماد و تحلیلهای دینامیکی غیرخطی به برآورد مدل آماری منحنی خطر لرزه ای، نیاز و ظرفیت برمبنای جابجایی غیرخطی وابستهاند. جهت برآورد نیاز لرزهای از طریق تحلیلهای دینامیکی روشهای متفاوتی وجود دارد که در این مطالعه از روش نیمهپارامتریکنوارهای پاسخ چندگانه استفاده شده است. این روش برای تخمین نیاز لرزهای سازهها در گستره شروع خسارت تا ناپایداری کلی کاربرد دارد. در این مطالعه سه قاب بتن مسلح جهت ارزیابی سطوح عملکردی بهرهبرداری بیوقفه، ایمنیجانی و آستانه- ی فروریزش بر مبنای آئیننامههای ایران طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. هر یکاز سطوح عملکردی به وسیله متغیرهای سازهای نیاز و ظرفیت که از تحلیلهای دینامیکی افزایشی تعیین میشوند، در چارچوب احتمالاتی نیاز و ظرفیت ضریبدار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که سطوح عملکردی ایمنیجانی تعیین شده در آییننامههای ایران با سطح اطمینان بالایی انتظارات عملکردی مورد نظر را برآورده مینماید

توضیحات بیشتر