فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير روابط کاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير روابط کاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير روابط کاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير روابط کاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير روابط کاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمد معاوی – مدرس و مربی آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مهدی مکوندی – مدرس و مربی آموزشیار دانشگاه جامع علمی کاربردی ایذه

چکیده:
درتحلیل خطرلرزه ای روابط کاهندگی جزئی کلیدی به شمار میروندرابطه کاهندگی عبارتست ازیک معادله ریاضی که پارامترهای حرکت زمین را بصورت توابعی ازبزرگی زلزله فاصله شرایط ساختگاهی و احیانا پارامترهای دیگر تخمین میز ند روابط کاهندگی طیفی که درواقع نسل جدیدی ازروابط تخمینی کاهندگی هستند به جای تخمین پارامترهای وابسته به حرکت زمین یک پارامتر طیفی را تخمین میزنند قطعات بهترین رابطه کاهندگی برای استفاده دریک منطقه خاص رابطه ای است که بااستفاده ازاطلاعات موجود درهمان منطقه تهیه شده باشد منطقه خاص درنظر گرفته شده دراین مقاله استان خوزستان می باشد یکی ازنتایج به کاربردن روابط کاهندگی طیفی درمحاسبات مربوط به تحلیل خطرلرزه ای تعیین طیفهای خطریکنواخت می باشد طیف خطریکنواخت طیف پاسخی است که احتمال وقوع یکسانی درتمام نقاط دامنه آن درزمانهای تناوب مختلف حاکم است باتوجه به نقش بنیادی روابط کاهندگی طیفی درتحلیل خطرلرزه ای دراین مقاله نیز سعی شده است با بکاربردن چهاررابطه کاهندگی طیفی مختلف درمحاسبات ت حلیل احتمالاتی خطرلرزه ای مقایسه ای ازنظر تاثیر روابط کاهندگی طیفی برشکل و مقادیر دامنه طیفهای خطریکنواخت افقی دردوحالت ماکزیمم و مینیممدرزمانهای تناوب و احتمال وقوع های مختلف صورت گیرد همچنین با تغییر روابط کاهندگی طیفی به کاررفته درمحاسبات تحلیل خطر شکل و مقادیر دامنه طیفهای خطر یکنواخت افقی دچار تغییر میشود که نشان دهنده اهمیت انتخاب یک مدل کاهندگی مناسب جهت تحلیل خطرلرزه ای می باشد

توضیحات بیشتر