فایل ورد مقاله استخراج وپيش تغليظ يون تيتانيوم بهروش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري آن با اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش و مرئي درنمونه هاي حقيقي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استخراج وپيش تغليظ يون تيتانيوم بهروش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري آن با اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش و مرئي درنمونه هاي حقيقي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استخراج وپيش تغليظ يون تيتانيوم بهروش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري آن با اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش و مرئي درنمونه هاي حقيقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استخراج وپيش تغليظ يون تيتانيوم بهروش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري آن با اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش و مرئي درنمونه هاي حقيقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استخراج وپيش تغليظ يون تيتانيوم بهروش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري آن با اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش و مرئي درنمونه هاي حقيقي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محبوبه مسرورنیا – دانشیار شیمی تجزیه دانشکده علوم دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد
اعظم وزیری پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشکده علوم دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد

چکیده:
دراین پروژه برای تعیین مقادیرناچیز تیتانیوم درنمونه های حقیقی یک روش ساده و انتخابگر برپایه نقطه ابری شدن مورداستفاده قرارگرفته است پیش تغلیظ یون تیتانیوم درمحلول آبی بااستفاده ازلیگاند 4-2-پیریدیل آزو رزورسینول و سورفکتانت تریتون 114-X حاصل گردید بعدازجداسازی فازهای الی و ابی برپایه نقطه ابری شدن فاز غنی ازسورفکتانت توسط محلول آب و اتانول رقیق گردید و درنهایت جذی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis خوانده شد تاثیر شرایط تجربی همچون PH غلظت لیگاند غلظت سورفکتانت دمای بهینه و سرعت سانتریفیوژ و ارقام شایستگی ازقبیل انحراف استاندارد و حدتشخیص و دامنه خطی برروی استخراج نقطه ابری مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است درشرایط بهینه بهترین نتیجه برای تیتانیوم درمحدوده خطی 0/01 تا 0/1 میکروگرم برمیلی لیتر باحدتشخیص 0/005 میکروگرم برمیلی لیتر و انحراف استاندارد نسبی برای 5 بار تکرار نمونه حاوی 1 میکروگرم برمیلی لیتر 1/2درصد بدست آ مد روش مورداستفاده بطور موفقیت امیزی برای تعیین یون تیتانیومدرنمونه ای ازخاک یکی ازمعادن اطراف شهر مشهد استفاده گردید و درصد بازیابی 96درصد بدست آمد

توضیحات بیشتر