فایل ورد مقاله ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمود قلعه نوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
ابوالفضل عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده:
استفاده ازالگوی طراحی باغشهر درسیستم شهرسازی کهن ایران زمین همواره حضورمستمر و لاینفک داشته است نحوه حضور و ظهورباغ درشهر دارای ابعادبسیارمتفاوتی است و درهرکجا بسته به محیط اقلیم و فرهنگ شکل خاصی را پذیرفته است ازانجا که گستره باغ ایرانی تنها به تک باغها خلاصه نمی شود و میتوان ابعادمتفاوتی ازحضور این پدیده درزندگی خصوصی و جمعی ایرانیان برشمرد و ازانجا که مقیاس باغ ایرانی ازحیاط کوچکترین خانه ها تامقیاس شهر و پایتختهایی چون اصفهان عهدصفوی جلوه می نماید ازاین روجایگاه باغ درشهر ایرانی ازاهمیت خاصی برخوردار است ازطرفی گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور درچنددهه گذشته باعث شکل گیری بافتهای جدید شهری درمجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است دراین نوشتار ابتدا خاستگاه شکل گیری باغشهر صفوی و درمرحله بعد به بررسی معضلات و نیازهای بافت های فرسوده شهری امروزی کشور پرداخته و الگوی باغشهر به عنوان پاسخی برای نیازهای محله ای درنظام شهری امروزی کشور و به عنوان نمونه محله نیروهوایی تهران توصیف و تحلیل شده است درنتیجه گیری ازتحلیل نظریه باغشهرصفوی اشکار میشود که نوع جهان بینی ودیدگاه سازندگان درخلق ایده باغشهر و چگونگی تبلور آن درعصرمعاصر علاوه برارتقا کیفیت زندگی شهری مشکلات امروزه جامعه نظیر مشکلات اقتصادی خانوارها و اسیبهای روانی و جرم و جنایت را بااستفاده ازنظم گیاه و کیفیت ارتباطات اجتماعی و ارتقا وضع اقتصادخانوارها برطرف می نماید دراین پژوهش ازروش تحلیل محتوا ابتدا به جمع اوری داده ها پرداخته و پس ازتحلیل داده ها با اثبات فرضیه و نهایتا نتیجه گیری صورت گرفته است

توضیحات بیشتر