فایل ورد مقاله بررسي تاثير استقرار نظام حاکميت شرکتي برکارآفريني وتوسعه پايدار شرکت ها

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تاثير استقرار نظام حاکميت شرکتي برکارآفريني وتوسعه پايدار شرکت ها دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تاثير استقرار نظام حاکميت شرکتي برکارآفريني وتوسعه پايدار شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تاثير استقرار نظام حاکميت شرکتي برکارآفريني وتوسعه پايدار شرکت ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تاثير استقرار نظام حاکميت شرکتي برکارآفريني وتوسعه پايدار شرکت ها :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
دکتر محمود یحی زاده فر – عضو هیات علمی واستاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
دکتر شهاب شمس – عضو هیات علمی واستاد یار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
سیما بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی نقش وجایگاه حاکمیت شرکتی برکارآفرینی وتوسعه پایدار می باشد همچنین به تبیین تغییرات لازم با توجه به روند جامعه خصوصا از نظر مفهوم پایداری می پردازیم به همین جهت با مطالعه تحقیقات گذشته واصول ومفاهیم مربوطه به توصیف نقش حاکمیت شرکتی برکارآفرینی وتوسعه پایدار در غالب یک پژوهش بنیادی –توصیفی پرداخته شود ما در پی پاسخ به سوال تحقیق مبنی بر تبیین رابطه بین ساختار حاکمیتی شرکت ها ومقوله کارآفرینی ودر نهایت توسعه پایدار بوده وبه این نتیجه رسیدیم که شرکت ها با استفاده از ساختار حاکمیت شرکتی مناسب قدرت پایداری خود را از طریق بهبود عملکرد وایجاد کارآفرینی ارتقا می دهند حاکمیت شرکتی مناسب ،مدیریت وکنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند وازاین رو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشند

توضیحات بیشتر