فایل ورد مقاله کاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملکرد نظام پيشنهادات :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
زهره کاظمی – کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
حانیه سادات سجادی – استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا شریف زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:
مدیریت مشارکتی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت ، از طریق سازوکار نظام پیشنهادات می تواند سازمان ها را در تشویق خلاقیت کارکنان و بهر ه گیری از سرمایه فکری آنها یاری دهد. اهمیت ارزیابی نظام پیشنهادات جهت شناسایی نقاط قابل بهبود و اصلاحات مورد نیاز ، محقق را برآن داشت تا با استفاده از مدل سیپ عملکرد این نظام را بررسی نماید.مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. کلیه اعضای شورا ( 25 نفر) و کاربران ( 4292 نفر) نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، جامعه مطالعه را تشکیل دادند . حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی 155 نفر تعیین شد .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید گشت( ضریب آلفای کرونباخ = 095 ). داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16SPSS- و براساس اهداف پزوهش تحلیل شدتحلیل اطلاعات نشان داد حدود 623 درصد افراد عملکرد نظام مذکور را ضعیف ارزیابی کردند. میانگین امتیاز عملکرد نظام مذکور 039± 091 به دست آمد مقایسه میانگین امتیاز ابعاد چهارگانه مدل سیپ مبین آن بود که بعد درون داد بیشترین امتیاز را کسب نمود. در رده های بعدی به ترتیب ابعاد فرایند، نتایج اجرا و پیش زمینه قرار داشت.با توجه به یافته های مطالعه توصیه می شود آموزش و اطلاع رسانی کارکنان و مدیران جهت تقویت فرهنگ مدیریت مشارکتی ، تامین بودجه لازم جهتاجرا ، تداوم و بقا سیستم پیشنهادات ، برگزاری جشن ها ، همایش ها و تبلیغات لازم به شکلی که منجر به افزایش درامد کارکنان ، ایجاد تحول در سازمان و تقویت روحیه تحقیق و تفحص شود صورت پذیرد.

توضیحات بیشتر