فایل ورد مقاله پيش بيني مديريت سود با بکارگيري شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله پيش بيني مديريت سود با بکارگيري شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله پيش بيني مديريت سود با بکارگيري شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله پيش بيني مديريت سود با بکارگيري شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله پيش بيني مديريت سود با بکارگيري شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
مهدی عربصالحی – استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
سیاوش محمودی – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
علی محمودی – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:
افزایش تعداد موارد بحران مالی در شرکتهای سهامی عام در سالهای اخیر، توجه بسیاری از سرمایه گذاران واعتباردهندگان را به پیش بینی این موارد از طریق اطلاعات ارایه شده در صورتهای مالی شرکتها، جهت جلوگیری از زیانهای ناشی از آن جلب کرده است. اما پیش بینی این بحران های مالی بخصوص در مواردیکه مدیریت سود نیز دخیل استبسیار دشوار می باشد.بسیاری از مطالعات مدیریت سود تنها بر شناسایی عواملی که می تواند بر مدیریت سود اثرگذار باشد و بررسی وابستگیمدیریت سود با این عوامل و نه استفاده از این عوامل در پیش بینی مدیریت سود پرداخته است. در پژوهش حاضر، از 12عامل موثر در مدیریت سود که توسط مطالعات صورت گرفته ی پیشین شناسایی شده، برای سنجش توانایی شبکه هایعصبی در پیش بینی مدیریت سود و سطوح مختلف آن استفاده گردیده است. به منظور پیش بینی، شبکه های عصبیپرسپترون چند لایه دارای دو لایه پنهان مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، داده های مورد نیاز، از صورتهای مالیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو و ساخت قطعات استخراج گردیده است.یافته های پژوهش بیانگر آن است که شبکه های عصبی بکار رفته، توانایی بالایی در پیش بینی مدیریت سود و سطوحمختلف آن در صنعت خودرو و ساخت قطعات را دارد.

توضیحات بیشتر